Érme kibocsátás, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóján

Emlékérme kibocsátás
Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóján

Budapest, 2018. június 29. – „Semmelweis Ignác-emlékév” megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank 2018. június 30-án az „anyák megmentője” tiszteletére szervezett Ünnepi Tudományos Ülés keretében a Semmelweis Egyetemen. Az emlékérmék a Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév keretében jelennek meg.

Semmelweis Ignác érme

A Semmelweis Ignác tiszteletére kibocsátott emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak. Elsődleges szerepük a figyelemfelhívás, az ismeretterjesztés, valamint a tisztelgés az egyik legismertebb magyar előtt, aki felfedezésével a sebészeti antiszeptikus elv előfutára és az aszeptikus nőgyógyászati és szülésvezetési gyakorlat megteremtője volt.

Az emlékérméket Kereszthury Gábor iparművész tervezte. Mindkét emlékérme azonos érmeképpel jelenik meg, csak értékjelzésükben különböznek.

Semmelweis Ignác ezüstérme

Az emlékérmék előlapján Semmelweis Ignác félalakos portréja jelenik meg kézjegyével és ruházatába rejtve az 1818-1865 évszámokkal, melyek Semmelweis Ignác születési és halálozási évére utalnak. Itt találhatóak az emlékérmék kötelező alaki kellékei: a 10 000 illetve 2000 FORINT értékjelzés, a MAGYARORSZÁG felirat, valamint a különleges biztonsági elemet is tartalmazó BP. verdejel.

Semmelweis Ignác, az “anyák megmentője”, a világon elsőként statisztikai adatok és saját tudományos kutatásai, megfigyelései alapján felfedezte, hogy a gyermekágyi láz nem járvány, hanem az orvosok által terjesztett fertőzés. Ok-okozati kapcsolattal igazolta, hogy az addig kiemelkedően magas halálozási arányszámmal járó gyermekágyi láz, illetve az azt okozó fertőzés a szülő nőkkel kapcsolatba kerülő személyek gondos kézfertőtlenítésével megelőzhető. A klórmeszes kézmosás szigorú bevezetésével az általa vezetett szülészeti osztályon 25-30 %-ról 1%-ra esett vissza a halálozási arány.

A Semmelweis által javasolt prevenció forradalminak számított, 30 évvel megelőzte korát, de módszerét nehezen fogadta el az akkori orvostudomány. Felfedezését és elméleteit csupán 1877-től, Louis Pasteur és Robert Koch (bakteriológia) illetve Joseph Lister (antiszeptikus műtétvezetés) munkássága hatására kezdték elismerni és alkalmazni.

Semmelweis Ignác színesfém érme

Az emlékérmék hátlapján az az elképzelt kórházi jelenet elevenedik meg, amint előtérben a híres magyar orvos klórmésszel fertőtleníti kezét, háttérben pedig egy édesanya dajkálja gyermekét. A Semmelweis által felfedezett és bevezetett klórmeszes kézfertőtlenítés gyakorlata kiemelt szerepet kap az érmén a klórmeszet tartalmazó üvegcse és a kézmosás körül futó tükörfényes körvonal révén.

A felső köriratban olvasható SEMMELWEIS EMLÉKÉV 2018 felirat utal a kibocsátás apropójára. Az évszám egyben verési évszámként is funkcionál.

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, széle recézett. A 10 000 Ft névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből, míg a 2000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült. A 31,46 gramm súlyú ezüst érme tükörfényes (proof), a 30,8 gramm súlyú színesfém érme selyemfényes (BU) kivitelben készült. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: 5- 5000 darab készíthető belőlük.

Forrás: ermecentrum.hu

Issuance of a collector coin to mark the 200th anniversary of the birth of Ignác Semmelweis

The Magyar Nemzeti Bank will issue a silver collector coin named ’Ignác Semmelweis anniversary year’ with a face value of HUF 10,000, and the non-ferrous metal version thereof with a face value of HUF 2,000 at the Formal Scientific Meeting organised to honour the “Saviour of Mothers” at Semmelweis University on 30 June 2018. The collector coins will be issued within the framework of the anniversary year to commemorate the 200th anniversary of Ignác Semmelweis birth.

Semmelweis Ignác coin

The ‘Ignác Semmelweis anniversary year’ collector coins are legal tender in Hungary, but they do not serve circulatory purposes. Their primary role is raising awareness, providing education and paying homage to one of the most well-known Hungarian physician. With his discovery he became the precursor of the antiseptic principle in the practice of surgery aseptic practice in gynaecology and birth management.

The collector coins were designed by applied artist Gábor Kereszthury. Both coins have identical graphic design, with the denomination being the only difference.

On the obverse, the half-body portrait of Ignác Semmelweis is shown along with his signature and the years 1818-1865 hidden in his clothing, which refer to the years Ignác Semmelweis was born and died.

Semmelweis Ignác silver coin

The compulsory design elements of collector coins are placed here: the denominations 10,000 and 2,000 FORINT, the inscription MAGYARORSZÁG, as well as the mintmark ‘BP.’ containing a special security element.

Ignác Semmelweis, “saviour of mothers”, was the first to discover that childbed fever was not an epidemic, but it is an infection passed on by doctors. His discovery was based on statistical data and his own scientific research and observation. Using a cause and effect relationship he provided evidence that the childbed fever having resulted in many deaths until then, and the infection causing the fever may be prevented if the persons in direct contact with women in labour carefully sanitised their hands. With the strict introduction of hand wash with chlorinated lime solutions the death rate dropped from 25-30% to 1% in the maternity ward he managed.

The prevention suggested by Semmelweis was considered revolutionary, he was 30 years ahead of his time, but his method was not readily accepted by the medical science of his day. His discoveries and theories were only recognised and applied from 1877, as a result of the work of Louis Pasteur, Robert Koch (bacteriology), and Joseph Lister (antiseptic surgery).

Semmelweis Ignác metal coin

On the reverse, a situation in a hospital is shown, where the famous Hungarian doctor is sanitising his hands with chlorinated lime in the foreground, and a mother is nursing his child in the background. The practice of washing hands with chlorinated lime discovered and implemented by Semmelweis has an outstanding role on the coin as it is highlighted by the vial containing chlorinated lime and the shining bright circular line around the scene.

In the upper legend the lettering ‘SEMMELWEIS EMLÉKÉV 2018’ is placed referring to the occasion of the issuance. The year also serves as the mint year.

Both collector coins are 38.61 mm in diameter. Their edge is reeded. The coin with a face value of HUF 10,000 is struck in 925‰ silver and the non-ferrous metal coin with a face value of HUF 2,000 is made from an alloy of copper (75%) and nickel (25%). The silver coin weighing 31.46 grams is made in proof finish and the non-ferrous metal coin weighing 30.8 grams is made in BU finish. The collector coins are issued in limited edition: 5-5,000 pieces can be made of each.

Source:  ermecentrum.hu